Van Ginneken Mediator, Bemiddelaar en Coach

De beste oplossing voor elk persoonlijk of zakelijk conflict


Bij ieder conflict of probleem tussen mensen gaat het om belangen, beleving en emoties van mensen.
Met betrokkenheid en inzet help ik een voor ieder goede oplossing te bereiken.
Dat doe ik vanuit een brede kennis en ervaring. 
Gespannen, ingewikkelde en soms uitzichtloze situaties
krijgen een oplossing met nieuw perspectief.
Op het werk

Onderlinge verhouding, teamconflict, miscommunicatie, omgangsvormen, ziekteverzuim, re-integratie, ontslag, arbeidsvoorwaarden

Personen - Familie

Relatie- en familieconflict, communicatieproblemen. echtscheiding, ouderschap, omgangsregeling, boedelscheiding, verdeling vermogen (en/of schulden), erfenissen

Zakelijk

Contractuele kwesties, bestuurlijke geschillen, reorganisatie- en fusieproblemen, medezeggenschap, ondernemingsraadoverleg. 

Voor elk probleem of conflict tussen mensen de beste oplossing

Oplossingen met nieuw perspectief

Het gaat om oplossingen helpen vinden, die bij mensen en hun belangen passen. Oplossingen met nieuw perspectief in situaties waar mensen niet op eigen kracht uitkomen.
Zo worden spanningen, stress en verlies aan energie voorkomen of weggenomen. Door onafhankelijkheid en deskundige hulp help ik mensen een oplossing te vinden voor gespannen en ingewikkelde situaties. Afhankelijk van de situatie en de vraag help ik als mediator, bemiddelaar of coach.
Als mediator help ik de betrokken partijen gezamenlijk tot een voor ieder acceptabele oplossing te komen. Als bemiddelaar zet ik mij in voor één partij om de beste oplossing te bereiken. Als coach begeleid ik mensen en geef advies om het voor hen beste rsultaat te bereiken.

Goedkoper dan advocaten en rechtszaak en meer tevredenheid over het resultaat

Bemiddelen/ mediation of onderhandelen is veel goedkoper dan advocaten en een rechtszaak. Sinds de start in 2001 zijn talrijke zaken tot tevredenheid opgelost.

Kennis en ervaring

Deskundigheid in zake recht, financiën en fiscaliteit is uit eigen praktijk en via eigen netwerk beschikbaar voor particulieren en bedrijven.