Van Ginneken Mediator, Bemiddelaar en Coach

De beste oplossing voor elk persoonlijk of zakelijk conflict

Mediation / Bemiddelen / Coachen

Als mediator help ik bij een probleem of conflict tussen twee of meer partijen alle betrokken partijen om met elkaar in overleg tot een voor ieder accepatbele oplossing te komen. Doel is een voor ieder van de betrokken partijen acceptabele oplossing, die werkt in de praktijk en uitzicht biedt op een blijvende oplossing.

Als bemiddelaar help ik één partij bij een probleem of conflict om met een of meer andere partijen een oplossing te bereiken. Doel is in goede verstandhouding met de andere partij(en) bereiken van een best passend resultaat voor de partij, die ik vertegenwoordig.

Bij coachen help ik één partij in een conflict of probleem om zelf tot een gewenste oplossing te komen. Daarbij geef ik advies en kan ik die partij begeleiden in het contact met de andere partij(en). Doel is het bereiken van een voor die partij gewenst resultaat.

Vooraf maken we vrijblijvend een beoordeling:

“Biedt mediation, bemiddelen of coachen een gewenste oplossing”?

Bij mediation, bemiddelen en coachen worden bij aanvang afspraken gemaakt (spelregels).

De afspraken betreffen:

  • betrokkenheid en verantwoordelijkheid
  • inspanning om een gewenst resultaat te bereiken
  • vertrouwelijkheid

Bij mediation, bemiddelen en coachen zijn alle contacten vertrouwelijk.

Bij mediation is er naast aandacht voor het onderwerp en daarmee verbonden belangen ook aandacht voor emoties en beleving die soms heftig kunnen zijn. Bij mediation en bemiddeling is er aandacht voor openheid en begrip voor belangen, verschillen in opvattingen en de betekenis van emoties. De bereikte oplossing en afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Bij bemiddelen vertegenwoordig ik één partij om een voor die partij gewenst resultaat te bereiken.

Bij coachen gaat het om de betrokkene te helpen zelf met de andere partij(en) tot een gewenst resultaat te komen. 

(Condities waaronder de MfN-registermediator werkt (reglementen en modellen))