Van Ginneken Mediator, Bemiddelaar en Coach

De beste oplossing voor elk persoonlijk of zakelijk conflict

Werkwijze en kosten

Adviesgesprek

In een gratis en vrijblijvend adviesgesprek van 60 minuten kan ik beoordelen of ik u kan bijstaan en wat de mogelijkheden zijn. U wordt verzocht bij dit gesprek een geldige legitimatie mee te nemen.

Mediation of bemiddelen en kosten

In het adviesgesprek bespreken wij bij de keuze voor mediation of bemiddelen de beste aanpak en bepalen wij het tarief. De kosten betreffen voornamelijk het honorarium van de mediator/ bemiddelaar. Over de verdeling van de kosten tussen de partijen wordt vooraf een afspraak gemaakt. Dat kan zijn ieder de helft of een andere verdeling. Zowel het tarief als de verdeling ervan worden in de mediationovereenkomst vastgelegd. De partijen dragen m.b.t. de mediation hun eigen kosten.

Coachen en kosten

In het adviesgesprek bespreken wij bij de keuze voor coachen de begeleiding bij het conflict of probleem en de beste aanpak. Daarbij bepalen wij het tarief. Op basis van dit gesprek volgt een voorstel voor een coachtraject met offertevoorstel.

Overige kosten

Over kosten van eventuele hulp van deskunidigen op specifieke onderwerpen en directe en indirecte kosten (zoals reiskosten, porti en huur kantoorruimte) worden vooraf afspraken gemaakt. Deze worden bij mediation vastgelegd in een mediationovereenkomst. Eventuele andere kosten worden altijd alleen in overleg gemaakt.

Gefinancierde rechtsbijstand particulieren

Voor particulieren kunnen wij een aanvraag doen voor financiering door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Dit heet een ‘toevoeging’. Bij goedkeuring wordt van u dan een kleine eigen bijdrage verwacht. De normen zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Locatie

Voor de locatie van mediationbesprekingen maken we een afspraak in overleg.  Altijd op een adres, dat voor alle betrokkenen aanvaardbaar is en bij voorkeur neutraal. Wilt u meer informatie, neem contact op.